fbpx

Dự thảo FIT3

Dự thảo quyết định solar FIT3 - giá điện mặt trời mái nhà 5,35 - 6,84 cents/kwh v2

Dự thảo quyết định /2021/QĐ-TTg giá điện mặt trời mái nhà FIT3: 5.35 – 6.84 cents/kwh Dự thảo Quyết định /2021/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam (Dự thảo FIT3) đã được Bộ Công Thương (BCT) trình vào 3/2021. Quyết định này khuyến khích phát triển […]

Thông Tư 16/2017/TT-BCT

Circular 16 PPA Vietnam

Thông tư 16/2017/TT-BCT Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện (PPA) mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời Thông tư 16 của Bộ Công Thương ban hành quy định về Phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện (PPA) cho các dự án năng […]

Thông tư 18/2020/TT-BCT về DPPA

Circular 18/2020/TT-BCT sample power purchase agreement dppa direct purchase power agreement

Thông tư 18/2020/TT-BCT Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời DPPA Thông tư 18/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương là văn bản chính sách thứ hai về hợp đồng mua bán điện (solar PPA) cho các dự án điện mặt […]

Quyết Định 11/2017/QĐ-TTg

Vietnam solar feed in tariff FIT1

Quyết định 11/2017QĐ-TTg Cơ chế thúc đẩy phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam Quyết định 11/2017/QĐ-TTg là chính sách năng lượng mặt trời đầu tiên tại Việt Nam áp dụng giá mua bán điện mặt trời 9.35 UScent/kwh đễ khuyến khích phát triển các dự án điên mặt trời tại Việt Nam. […]

Quyết Định 13/2020/QĐ-TTg

Decision 13/2020/QĐ-TTg on Mechanisms to Promote Solar Vietnam

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg Cơ chế thúc đẩy phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam Quyết định 13/2020/QĐ-TTg là quyết định chính sách thứ hai về cơ chế thúc đẩy phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam do Bộ Công Thương soạn thảo và được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. […]