fbpx

Thử nghiệm IEC 62446

TCVN 11855-1:2017 hệ thống quang điện (PV): Yêu cầu thử nghiệm, tài liệu và bảo trì - phần 1: hệ thống nối lưới - tài liệu, thử nghiệm nghiệm thu và kiểm tra

TCVN 11855-1:2017 hệ thống quang điện (PV): Yêu cầu thử nghiệm, tài liệu và bảo trì – phần 1: hệ thống nối lưới – tài liệu, thử nghiệm nghiệm thu và kiểm tra Hệ thống năng lượng mặt trời là đáng tin cậy và yêu cầu bảo trì tối thiểu. Không có bộ phận chuyển […]

Văn bản 3288 PCCC

Hướng dẫn công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy PCCC đối với nhà máy điện mặt trời và hệ thống điện mặt trời mái nhà. Theo Văn bản 3288/C07-P4…

Văn bản 3288/C07-P4 Hướng dẫn công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy đối với hệ thống điện mặt trời Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy (Bộ Công an) vừa ban hành văn bản số 3288/C07-P4 ngày 8/9/2020 gửi Công an các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn công […]