fbpx

Dự thảo quyết định /2021/QĐ-TTg

giá điện mặt trời mái nhà FIT3: 5.35 - 6.84 cents/kwh

Dự thảo Quyết định /2021/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam (Dự thảo FIT3) đã được Bộ Công Thương (BCT) trình vào 3/2021. Quyết định này khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) vào năm 2021. Tuy nhiên, đến nay vào 8/2021, dự thảo vẫn đang được xem xét và chưa được thông qua, chỉ còn 4 tháng trước khi kết thúc năm để phát triển các dự án ĐMTMN. Có thể lịch trình bị trì hoãn do mua dịch Covid.

Dự thảo quyết định solar FIT3 - giá điện mặt trời mái nhà 5,35 - 6,84 cents/kwh v2
Dự thảo FIT3

Dự thảo FIT3 là sự thay thế Quyết định 13/2020/QĐ-TTg, thay đổi giá mua bán điện (FIT3) và các điều khoản khác. Giá điện mặt trời FIT3 sẽ 30% thấp hơn so với FIT2 trong Quyết định 13.

Lý do giảm nhiều là tại vì FIT3 nên khuyến khích tự tiêu dùng điện mặt trời tại vị trí và không đẩy ra lưới điện, theo ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA). Điều này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho lưới điện.

Hơn nữa, chi phí thiết bị năng lượng mặt trời đã giảm trong năm qua khiến việc sử dụng năng lượng tái tạo càng trở nên hấp dẫn hơn. Ngoài ra, theo mô hình tự tiêu, chi phí đầu tư cố định được so sánh với giá điện tăng hàng năm của EVN. Do đó, đầu tư vào điện mặt trời áp mái vẫn có lãi theo FIT3 khi nhà đầu tư sử dụng năng lượng tái tạo được tạo ra. Ngoài lợi ích kinh tế, khoản đầu tư còn mang lại giá trị thương hiệu gia tăng và giúp giảm lượng khí thải carbon của công ty (carbon footprint).

Suntiki Palm City project
Sự dự đoán 2021

12/2020 Sài Gòn Tiếp Thị phỏng vấn ông Trần Doãn Kiệt từ Suntiki Solar: ngành năng lượng mặt trời vào năm 2021 sẽ phát triển chậm nếu không ban hành FIT3.

Kết quả 2021 (sơ bộ)

Ước tính hiện tại trên thị trường của kết quả năm 2021.

Tổng công suất điện mặt trời:

 • 2018: 105 MW (FIT1)
 • 2019: 4,898 MW (FIT1 – FIT2)
 • 2020: 16,752 MW (FIT2)
 • 2021: 16,902 MW (sơ bộ) (không có FIT)
EREA market 2021
Key Takeaways:

1/ Dự thảo Quyết định về điện mặt trời áp mái trình Thủ tướng Chính phủ xem xét vào 3/2021 vẫn chưa được thông qua.

2/ Quyết định dành riêng cho năng lượng mặt trời mái nhà. Theo ông Hoàng Tiến Dũng của EREA, mặt đất, công viên điện mặt trời và điện mặt trời nổi sẽ sử dụng cơ chế đấu thầu.

3/ Giá mua bán điện mặt trời mái nhà (FIT3) phụ thuộc vào 3 quy mô dự án:

feed-in-tariff 3 vietnam price

4/ Định nghĩa mái nhà:

 • Các tấm quang điện phải được lắp đặt trên mái của các công trình xây dựng.
 • Các công trình xây dựng phải có chức năng và mục đích độc lập (nghĩa là, mái nhà được xây dựng đặc biệt chỉ dành cho hệ thống RTS là không đủ.)

5/ Các yêu cầu kỹ thuật khác:

 • i. Công suất tối đa: 01 MWac và 1.25 MWp DC;
 • Hệ thống ĐMTMN đấu nối vào lưới điện từ 35 kV trở xuống.
 • Hệ thống +100 kWp phải có:
  • Tự tiêu thụ 20% và EVN chỉ thanh toán 80% công suất tạo ra.
  • Phải có hệ thống mini-SCADA.
 • Hiệu suất tế bào quang điện (solar cell) lớn hơn 20% hoặc mô-đun lớn hơn 19% (solar module).
 • CO/CQ: Phải có chứng nhận xuất xứ, chứng chỉ chất lượng (Certificate of Origin/ Certificate of Quality) …

6/ Yêu cầu hợp đồng mua bán điện (PPA và DPPA):

 • Nếu EVN là bên mua thì phải tuân theo mẫu PPA và có thời hạn 20 năm.
 • Nếu nhà đầu tư là người mua, thì Hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA) có thể có bất kỳ mức giá, điều khoản và điều kiện tuân theo pháp luật Việt Nam.

7/ Ngày chốt:

 • PPA và FIT3 chỉ được cho dự án đã hoàn thành và đồng hồ 2 chiều được chứng nhận trong năm 2021.
 • Bất kỳ giá mua bán điện (FIT) cho dự án điện mặt trời mái nhà sau năm 2022 phải được Bộ Công Thương xem xét và phê duyệt.
Nội dung tài liệu

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_____________

Số: /2021/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2021

 

Dự thảo

 

QUYẾT ĐỊNH

Về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam

_______________________

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà.

 

 

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Quyết định này gồm các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Bên mua điện là tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền hoặc tổ chức, cá nhân khác mua điện từ Bên bán điện hoặc tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của các tổ chức nêu trên theo quy định của pháp luật
 2. Bên bán điện là tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực phát điện từ các hệ thống điện mặt trời mái nhà hoặc hoặc tổ chức, cá nhân tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân nêu trên theo quy định của pháp luật.
 3. Đơn vị phân phối và bán lẻ điện không thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị điện lực không thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện, mua buôn điện từ đơn vị phân phối điện để bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện.
 4. Điện mặt trời là điện được sản xuất từ các tấm quang điện theo nguyên lý biến đổi từ quang năng thành điện năng.
 5. Hệ thống điện mặt trời mái nhà là hệ thống điện mặt trời có các tấm quang điện được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng có công năng, mục đích sử dụng độc lập, công suất không quá 01 Mwac và 1,25 MWp, đấu nối vào lưới điện có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống.

 

 

 

Chương II

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN VÀ GIÁ MUA BÁN

 

Điều 4. Phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà

 1. Hệ thống điện mặt trời mái nhà có bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên ủy quyền quản lý.
 2. a) Bên bán điện được triển khai hệ thống điện mặt trời mái nhà sau khi đăng ký đấu nối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền.
 3. b) Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền cung cấp, lắp đạt và bảo dưỡng thiết bị đo đếm điện năng của HTDMTMN được ký HDMBD, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

 

 1. HTDMTMN không bán điện cho EVN group quản lý

Bên bán điện và Bên mua điện tự thỏa thuận về trình tự thực hiện triển khai, lắp đặt, đấu nối và bảo dưỡng các trang thiết bị điện của hệ thống điện mặt trời mái nhà.

 

 1. HTDMTMN phải có hiệu suất của tế bào quang điện (solar cell) lớn hơn 20% hoặc module lớn hơn 19% căn cứ và Chứng nhận về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa, Chứng nhận của nhà sản xuất tế bào, module quang điện do Cơ quan quốc tế hoặc gia có thẩm quyền của nước xuất xứ theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc tương đương.

 

Điều 5. Giá mua điện và hợp đồng mua bán điện mẫu

 1. Các hệ thống điện mặt trời mái nhà được phép bán một phần hoặc toàn bộ điện năng sản xuất ra cho Bên mua là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc Bên mua là tổ chức, các nhân khác trong trường hợp không sử dụng lưới điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
 2. Trường hợp Bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền:

– Đối với HTDMTMN có thời điểm vào vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ trong năm 2021 được quy định trong Biểu giá mua bán điện tại Phụ lục của Quyết định này.

– Đối với HTDMTMN có thời điểm vào vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ trong năm 2022 trở về sau, giá mua bán điện do Bộ Công Thương trình và được Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận.

– Giá mua bán điện được áp dụng 20 năm kể từ ngày vào vận hành phát điện, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được điều chỉnh theo biến động tyhr giá của đồng Việt Nam với đô la Mỹ (tính tương đương UScents/kwh), tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đo la Mỹ do Nhân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày cuối cùng của năm trước để tính tiền điện thanh toán cho năm tiếp theo. Các Bên có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về thuế và phí.

– Chi phí mua điện từ các HTDMTMN quy định tại khoản 2 Điều này được hạch toán đầy đủ trong thông số đầu vào của phương án giá điện bán buôn và bán lẻ hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hóa đơn thanh toán được lập trên cơ sở sản lượng điện giao và sản lượng điện nhận riêng biệt.

– Đối với HTDMTMN có công suất hơn 100 kWp, yêu cầu lượng điện tự dùng hàng tháng không nhỏ hơn 20% sản lượng điện phát trong tháng và được thanh toán tối đa 80% sản lượng điện phát thực tế trong tháng của HTDMTMN.

 

 1. Trường hợp Bên mua điện không phải là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền, giá mua bán điện và hợp đồng mua bán điện do các bên thỏa thuận phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.

 

 1. Hợp đồng mua bán điện mà Bên mua điện là EVN group phải tuân theo hợp đồng mua bán điện mẫu. Thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các HTDMTMN tối đa là 20 năm kể từ ngày vào vận hành phát điện. Sau thời gian này, việc gia hạn thời gian hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước

 1. Bộ Công Thương
 2. a) Tổ chức, hướng dẫn và phối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này;
 3. b) Ban hành hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho HTDMTMN trong trường hợp Bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

c/ Ban hành quy định về yêu cầu kỹ thuật đấu nối, nghiệm thu, đo đếm, vận hành của HTDMTMN.

d/ Trước ngày 30 tháng 9 hàng năm: Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ giá điện mặt trời mái nhà hoặc cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà cho năm tiếp theo.

 1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 2. a) Theo dõi, kiểm tra thực hiện các HTDMTMN tại địa phương theo thẩm quyền;
 3. b) Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động phát triển điện mặt trời mái nhà tại địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Điều 7. Trách nhiệm của các tổ chưc, cá nhân có liên quan

 1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 2. a) Hạch toán đầy đủ chi phí mua điện của HTDMTMN ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền và đưa vào thông số đầu vào trong phương án giá điện bán buôn và bán lẻ hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
 3. b) Chịu trách nhiệm đảm bảo các HTDMTMN được nối phù hợp với phụ tải trong khu vực, thực hiện các biện pháp kỹ thuật và vận hành cần thiết để không gây quá tải lên hệ thống lưới điện hạ áp, trung áp và cao áp hiện hữu.
 4. Định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Công Thương về hiện trạng đấu nối điện mặt trời, tổng công suất lắp đặt và sản lượng điện mua từ các HTDMTMN.

 

 1. Bên bán điện
 2. a) Tuân thủ và đảm bảo yêu cầu an toàn điện, an toàn công trình xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành.
 3. b) Tuân thủ quy định về điều độ và vận hành hệ thống điện, quy định hệ thống điện phân phối, hệ thống đo đếm và các quy định khác có liên quan do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
 4. c) Lắp đặt thiết bị có thể thao tác đóng cắt từ xa trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến an ninh hệ thống điện.
 5. d) Với HTDMTMN có công suất lắp đặt từ 100 kWp trở lên phải lắp đặt hệ thống mini-SCADA, thiết bị thu thập dữ liệu và thực hiện chia sẻ các dữ liệu, thông số sản lượng điện, công suất tác dụng, công suất phản kháng và các thông số kỹ thuật khác đến đơn vị quản lý điện lực trên địa bàn.

 

Điều 8. Hiệu lực thi hành

 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ….. tháng …… năm 2021.
 2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức liên quan đến hoạt động phát triển các điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

EVN group = Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền

HTDMTMN = hệ thống điện mặt trời mái nhà

HDMBD = hợp đồng mua bán điện

 

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Ủy ban Giáin sát tài chính Quốc gia;

– Ngân hàng Chính sách xã hội;

– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

– Lưu: VT, CN (2b).

 

 

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

 

 

Phụ lục

BIỂU GIÁ MUA ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

(Kèm theo Quyết định số        /2021/QĐ-TTg ngày   tháng   năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Stt

Công suất điện mặt trời mái nhà

Giá mua bán điện

VNĐ/kWh

Tương đương UScent/kWh

1

< 20 kWp

1.582,16

6,84

2

Từ 20 kWp ÷ < 100 kWp

1.468,82

6,35

3

Từ 100 kWp đến 1.250 kWp (không quá 01 MWac) 

1.362,41

5,89

 

Ghi chú: Tỷ giá tính theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 01 đô la Mỹ bằng 23.131 VND.

Company:
About Us

CT TNHH Suntiki Solar is a solar energy company based in Vietnam. We consult, survey, engineer and install rooftop solar panel systems for residential, commercial, industrial such as factories, farms, villas, industrial parks and others.